Jmenovací dekret ministerského předsedy Jana Syrového (23. září 1938)

Ústavní slib členů vlády Jana Syrového (23. září 1938)

Časopis LIFE (30. květen 1938)

Časopis Query

Vojenská knížka Josefa Manharta z roku 1936

Bojový úkol pro posádku pevnostního objektu

Vojenský vůdčí list (1936)

Jmenovací dekret důstojníka (14. srpen 1938)

Časopis Naše vojsko (1. srpen 1938)

Výkaz stavů SOS na Podkarpatské Rusi (10. únor 1939)

Pilotní průkaz (1926)

Plánky stíhacího letounu B-534

Desatero pro velitele objektu lehkého opevnění

Pokyny Všem velitelům objektů

Technický výkres lehkého pevnostního objektu vzor 37 (11. únor 1937)

Německé mapy Olomouce a Bratislavy z vojenského manuálu wehrmachtu (1938)

Mapa stavu československých silnic z června 1938

Členská průkazka SdP (1935)

Ukázka z nacistického deníku Völkischer Beobachter (24. září 1938)

Burcující plakát Antonína Pospíšila „21. pluk 1918–1938“

Výzva k jednotě všech věrných Čechů, Slováků a Podkarpatorusů

Ukořistěný rozkaz velitele praporu SOS a jeho zkrácený přepis vytvořený Abwehrem (10. září 1938)

Pohlednice s „Hitlerovým“ řopíkem, navsštíveným Vůdcem 6. října 1938

Vyhláška a pokyny civilní protiletecké obrany

Reklamní leták plynové masky Ypra od firmy Kudrnáč

Potvrzení o příspěvku do Sbírky na obranu státu z roku 1938

Dopisnice polní poštovní služby (2. říjen 1938)

Reklamní materiály k popularizaci brannosti a armády (1937)

Osvětové dokumenty o civilní protiletecké ochraně

Česká a německá vyhláška o zavedení stanného práva v politickém okrese Šluknov (15. září 1938)

Pokyny o vyhlášení mobilizace ze září 1938

Noviny ze září a října 1938

Česká a německá verze mobilizační vyhlášky (24. září 1938)

Ranní vydání novin A-Zet (30. září 1938)

Časopis The Illustrated London News (8. říjen 1938)

Dopis četaře Hrada sestře Žofii (24. září 1938) a jeho portrétní fotografie (1936)

Národnostní mapa ČSR z roku 1938 – všitá